Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informuje się, iż:


1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Świerklaniec, jest Wójt Gminy Świerklaniec z siedzibą przy ulicy Młyńskiej 3, 42-622 Świerklaniec;
2) dane osobowe są przetwarzane w Urzędzie Gminy Świerklaniec wyłącznie w celach, dla których zostały podane;
3) podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia merytorycznych spraw w Urzędzie Gminy Świerklaniec i wynika ze szczegółowych przepisów prawa krajowego i międzynarodowego;
4) każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania;


Złożenie w Urzędzie Gminy Świerklaniec wniosku, podania, skargi lub petycji jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych informacji i ich zaakceptowaniem.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 16, listopad 2017 10:20 Katarzyna Gołda
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16, listopad 2017 10:25 Katarzyna Gołda
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16, listopad 2017 10:25 Katarzyna Gołda