Postępowania przetargowe

Tytuł
Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w sołectwie Orzech. Termin przetargu: 04.09.2017 r.
Przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Świerklaniec do placówek szkolnych oraz szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018. Termin przetargu: 21.08.2017 r.
Budowa przedszkola w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec. Termin przetargu: 28.08.2017r.
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Wolności w Nakle Śląskim. Termin przetargu: 24.08.2017 r.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Świerklaniec - Gimnazjum w Świerklańcu – etap I. Termin przetargu: 21.08.2017 r.
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Rozbudowa ulic Głównej i Stabińskiego w Świerklańcu". Termin przetargu: 14.07.2017 r.
Rozbudowa ulic Głównej i Stabińskiego w Świerklańcu. Termin przetargu: 20.07.2017 r.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Świerklaniec - Gimnazjum w Świerklańcu. Termin przetargu: 10.07.2017 r.
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Świerklaniec – Gimnazjum w Świerklańcu ”. Termin przetargu: 04.07.2017 r.
Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w sołectwie Orzech”. Termin przetargu: 29.06.2017 r.