Postępowania przetargowe

Tytuł
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Wolności w Nakle Śląskim. Termin przetargu: 24.08.2017 r.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Świerklaniec - Gimnazjum w Świerklańcu – etap I. Termin przetargu: 21.08.2017 r.
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Rozbudowa ulic Głównej i Stabińskiego w Świerklańcu". Termin przetargu: 14.07.2017 r.
Rozbudowa ulic Głównej i Stabińskiego w Świerklańcu. Termin przetargu: 20.07.2017 r.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Świerklaniec - Gimnazjum w Świerklańcu. Termin przetargu: 10.07.2017 r.
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Świerklaniec – Gimnazjum w Świerklańcu ”. Termin przetargu: 04.07.2017 r.
Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w sołectwie Orzech”. Termin przetargu: 29.06.2017 r.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Świerklaniec - budynku Urzędu Gminy. Termin przetargu: 07.07.2017 r.
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerklańcu”. Termin przetargu: 28.06.2017 r.
Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa przedszkola w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec. Termin przetargu: 09.06.2017 r.