Postępowania przetargowe

Tytuł
Budowa chodnika przy ulicy Powstańców w Nakle Śląskim. Termin przetargu: 15.05.2017 r.
Zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Świerklaniec. Termin składania ofert: 21.04.2017 r.
Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ulicy Sobolakow – Brzechwy w sołectwie Orzech – etap II. Termin przetargu: 24.04.2017 r.
Budowa oświetlenia drogowego dla zadań: 1. „Budowa oświetlenia ulicy Wiosennej w Świerklańcu” 2. „Budowa oświetlenia ulicy Łąkowej w sołectwie Orzech”. Termin przetargu: 21.04.2017 r.
Zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Świerklaniec. Termin składania ofert: 12.04.2017 r.
Wykonanie remontu dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r. Termin składania ofet: 13.03.2017 r.
Zimowe utrzymanie dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Świerklaniec w okresie od lutego do 30 kwietnia 2018 roku. Termin składania ofert: 16.02.2017r.
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, termin składania ofert: 27.01.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Świerklaniec do placówek szkolnych oraz szkolno-wychowawczych w roku 2017, termin składania ofert do 23.01.2017 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świerklaniec z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy