2016 rok

Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.1.2016 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Świerklaniec na 2016 r.
Zarządzenie Nr 0050.2.2016 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 08 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 0050.3.2016 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej rozpatrującej i opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację
Zarządzenie Nr 0050.5.2016 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 0050.6.2016 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości stawek czynszu podnajmu gruntu oraz opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenach rekreacyjnych położonych w obrębie Zalewu
Zarządzenie Nr 0050.7.2016 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości należącej do mienia gminnego
Zarządzenie Nr 0050.8.2016 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości należącej do mienia gminnego
Zarządzenie Nr 0050.9.2016 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości należącej do mienia gminnego
Zarządzenie Nr 0050.10.2016 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości należącej do mienia gminnego