2014 rok

Tytuł
Zarządzenie nr 0050.1.2014 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 02.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Świerklaniec na 2014 rok
Zarządzenie Nr 0050.2.2014 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 02.01.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla udzielenia i rozliczenia dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych działających na terenie Gminy Świerklaniec
Zarządzenie Nr 0050.3.2014 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 09.01.2014 r. w sprawie ustalenia na 2014 rok maksymalnej wysokości dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności na które
Zarządzenie Nr 0050.4.2014 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 09.01.2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości należącej do mienia gminnego
Zarządzenie Nr 0050.5.2014 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 09.01.2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości należącej do mienia gminnego
Zarządzenie Nr 0050.6.2014 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 09.01.2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości należącej do mienia gminnego
Zarządzenie Nr 0050.7.2014 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 09.01.2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości należącej do mienia gminnego
Zarządzenie Nr 0050.8.2014 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 09.01.2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości należącej do mienia gminnego
Zarządzenie Nr 0050.9.2014 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 09.01.2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości należącej do mienia gminnego
Zarządzenie Nr 0050.10.2014 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 09.01.2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości należącej do mienia gminnego