2017 rok

Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.1.2017 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 02.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Świerklaniec na 2017 rok
Zarządzenie Nr 0050.2.2017 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 09.01.2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Świerklaniec na 2017 rok
Zarządzenie Nr 0050.3.2017 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 09.01.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.1.2017 dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Świerklaniec na 2017 r. w związku z Zarządzeniem Nr 0050.2.2017 Wójta Gminy Świerklaniec z
Zarządzenie Nr 0050.4.2017 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 09.01.2017 r. w sprawie ustalenia na 2017 rok maksymalnej wysokości dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności na które
Zarządzenie Nr 0050.5.2017 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 12.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
Zarządzenie Nr 0050.6.2017 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 12.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej rozpatrującej i opiniującej oferty złozone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań
Zarządzenie Nr 0050.7.2017 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 13.01.2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 0050.8.2017 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 23.01.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Świerklaniec
Zarządzenie Nr 0050.9.2017 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 23.01.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Świerklaniec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz okre
Zarządzenie Nr 0050.10.2017 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 23.01.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmianiającej Uchwałę Nr XIV/88/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 września 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie określenia zasad