Rok 2018

Tytuł
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych w ramach projektu: Termomodernizacja budynków OSP w Świerklańcu i Orzechu. Termin zapytania: 29.11.2018 r.
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż czterech tablic informacyjnych w ramach projektu "Słoneczna gmina - montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec". Termin zapytania: 10.09.2018 r.
Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Obywatel IT w Świerklańcu”. Termin zapytania: 20.08.2018 r.
Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Świerklaniec z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Termin: 28.06.2018 r.
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gminy Świerklaniec”. Termin: 22.06.2018 r.
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gminy Świerklaniec”. Termin: 22.06.2018 r.
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gminy Świerklaniec”. Termin składania ofert: 25.05.2018 r.
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gminy Świerklaniec”. Termin składania ofert: 25.05.2018 r.
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gminy Świerklaniec”
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gminy Świerklaniec”