Rok 2017

Tytuł
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 794 752,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin przetargu: 21.12.2017 r.
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 2 000 000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin przetargu: 12.12.2017 r.
Budowa systemu monitoringu w budynku Urzędu Gminy w Świerklańcu. Termin przetargu: 19.10.2017 r.
Zimowe utrzymanie dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Świerklaniec w okresie od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2018 roku. Termin przetargu: 02.10.2017 r.
Modernizacja portyku wejściowego zabytkowego obiektu – Pałacu Kawalera w Świerklańcu. Termin przetargu: 06.10.2017 r.
Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Wrzosowej w Nowym Chechle. Termin przetargu: 25.09.2017 r.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Świerklaniec - Gimnazjum w Świerklańcu – etap I. Termin przetargu: 22.09.2017 r.
Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w sołectwie Orzech. Termin przetargu: 04.09.2017 r.
Przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Świerklaniec do placówek szkolnych oraz szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018. Termin przetargu: 21.08.2017 r.
Budowa przedszkola w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec. Termin przetargu: 28.08.2017r.