Rok 2018

Tytuł
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 2 522 622,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Termin przetargu: 3.12.2018 r.
Przebudowa części parteru na potrzeby gabinetu ginekologicznego, przebudowa gabinetów na piętrze budynku i laboratorium SP ZOZ w Świerklańcu wraz z wykonaniem robót polegających na dostosowaniu do obowiązujących przepisów budynku zlokalizowanego przy ul. Oświęcimskiej 13 w 42-622 Świerklańcu, działka nr 308/45, 310/43, kategoria obiektu XI. Część I: przebudowa lewego skrzydła budynku - części parteru i piętra ośrodka zdrowia wraz z montażem hydrantu wewnętrznego w piwnicy. Termin: 28.11.2018
Zimowe utrzymanie dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Świerklaniec w okresie od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2019 roku. Termin przetargu: 12.10.2018 r.
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 2 000 000,00 złotych na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
Przebudowa części parteru na potrzeby gabinetu ginekologicznego, przebudowa gabinetów na piętrze budynku i laboratorium SPZOZ w Świerklańcu wraz z wykonaniem robót polegających na dostosowaniu do obowiązujących przepisów budynku zlokalizowanego przy ul. Oświęcimskiej 13 w 42-622 Świerklańcu, działka nr 308/45, 310/43, kategoria obiektu XI. Termin przetargu: 22.10.2018 r.
Przewóz uczniów ze Szkoły podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle do Pałacu Kawalera w Świerklańcu. Termin przetargu: 19.09.2018 r.
Przewóz uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu w roku szkolnym 2018/2019. Termin przetargu: 28.08.2018 r.
Termomodernizacja budynków OSP w Świerklańcu i Orzechu: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku OSP w Świerklańcu, Zadanie 2. Termomodernizacja budynku OSP w Orzechu. Termin przetargu: 08.08.2018 r.
Przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Świerklaniec do placówek szkolnych oraz szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019. Termin przetargu: 30.07.2018 r.
Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku OSP w Nakle Śląskim. Termin przetargu: 02.07.2018 r.