Rok 2018

Tytuł
Usługa ubezpieczenia Gminy Świerklaniec oraz jednostek organizacyjnych. Termin przetargu: 23.08.2018 r.
Termomodernizacja budynków OSP w Świerklańcu i Orzechu: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku OSP w Świerklańcu, Zadanie 2. Termomodernizacja budynku OSP w Orzechu. Termin przetargu: 08.08.2018 r.
Przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Świerklaniec do placówek szkolnych oraz szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019. Termin przetargu: 30.07.2018 r.
Usługa ubezpieczenia Gminy Świerklaniec oraz jednostek organizacyjnych. Termin przetargu: 27.07.2018 r.
Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku OSP w Nakle Śląskim. Termin przetargu: 02.07.2018 r.
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Świerklaniec i jej jednostek organizacyjnych. Termin przetargu: 25.06.2018 r.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu przy ulicy Źródlanej 3 – etap II zadania. Termin przetargu: 14.06.2018 r.
Modernizacja portyku wejściowego zabytkowego obiektu - Pałacu Kawalera w Świerklańcu. Termin przetargu: 06.06.2018
Modernizacja portyku wejściowego zabytkowego obiektu - Pałacu Kawalera w Świerklańcu. Termin przetargu: 09.05.2018
Zaprojektowanie i budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem istniejącej kanalizacji deszczowej, modernizacją istniejącej sieci wodociągowej i odtworzeniem nawierzchni dróg w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec”, nr POIS.02.03.00-00-0303/17 który jest realizowany w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno –ściekowa w aglomeracjach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Termin 31.08.2018r.